Navigácia

Vlastná tvorba žiakov

Búrka

 

Búrka

Dolina mlčí, prichádza búrka,

metocú blesky, nebesá kričia.

Vetvami stromy spievajú ódy,

oblaky lejú, kamene rinčia.

 

Potoky, rieky, nivočia brehy,

pod ťarchou bremien, kľakajú hory.

Priezračný poklad zhadzujú mračná,

netíchne búrka, horizont horí.

 

Kvapôčky dažďa hladkajú pole,

na lúkach počuť šumenie tiché,

v oblakoch rinčí, spievajú role.

 

Lúčami slnko deraví mraky,

kaluže plné dažďovej vody.

Mlčiace stromy dvíhajú zraky.

 

                                                                                                                                                       Nikola Kalická,  žiačka 9.A

 

 

Predmetový učiteľ ponúka do pozornosti:

-          žiačka vytvorila báseň v časovej norme cca15 minút,

-          zvolila zaujímavú lyrickú literárnu  druhovú formu  -  sonet,

-          prekvapivo použila dnes  zriedkavo sa vyskytujúci daktylo-trochejský verš

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy
    Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
  • Sekretariát školy: +421 53 4495 454, 0911 311571
    Ekonomický úsek: +421 53 4495 444
    Školská jedáleň: +421 53 4495 541
    Školský klub detí:

Fotogaléria