Vítame Vás na stránke našej školy

Navigácia

 • Naši deviataci sa zapojili do celoslovenského testovania KOMPARO 9 vo štvrtok 16.11.2017.

  Dúfame, že testy zo slovenského jazyka a matematiky zvládli bez problémov.

 • Nadviazali sme na predchádzajúcu projektovú spoluprácu našich učiteľov aj žiakov a dali sme deťom možnosť vzájomne sa spoznávať a popritom si precvičovať jazykové zručnosti. Žiaci z družobného Tymbarku v Poľsku písali svoje opisy a záľuby, zaslali k nám a naši žiaci čítali s porozumením a kreslili. Žiaci tak okrem spomenutého dostali aj možnosť medzinárodného porovnávania sa. Obrázky k textom odoslané do Tymbarku! Ďakujeme, dobrá práca!

 • Získali sme už šiesty Európsky certifikát kvality za projekt eTwinning Mladí bádatelia, ktorý sme realizovali v školskom roku 2016/17. Koordinátorky projektu Mgr. Vrábľová A. a Mgr. Kočišová K. blahoželajú svojmu pracovnému tímu a ďakujú za skvelú prácu a reprezentáciu školy v rámci Európy.

 • Október už tradične patrí k jesenným mesiacom, ale hlavne sa v tomto čase v našej ZŠ viac stretávame so starými rodičmi žiakov. Pri tejto príležitosti sme si na hodinu regionálnej výchovy v 6. ročníku pozvali tetu Justínku Gregovú, manželku osobnosti spišského folklóru - Viliama Gregu. Dozvedeli sme sa od nej veľa zaujímavých informácií o ľudovej kultúre na Spiši, ale zaspomínali sme si aj na uja Gregu, ktorý počas života veľmi rád chodil medzi našich žiakov a aj takouto formou šíril krásu spišského folklóru. Ďakujeme.

 • Týždeň v čase od 23. 10. 2017 do 26. 10. 2017 bol na prvom stupni tematicky zameraný ako poďakovanie našim seniorom za ich prácu a starostlivosť. Konali sa ročníkové a triedne posedenia starých rodičov a ich vnúčat, ktoré boli spojené s kultúrnym programom a posedením. Úsmev a aj slza dojatia na tvári dokumentovali, že toto stretnutie malo význam.

  "Už od rána som bola v napätí, ako dopadne dnešný deň. Čakali sme starkých v našej triede. Pekne sme ich privítali, usadili a začalo sa vystúpenie. Otvorili ho mažoretky. Nasledovala hra na husliach. Ľudový spev a tanec. Vtip pre starkých. Divadielko - Pytačky. Starí rodičia nám zatlieskali, ale aj zasmiali sa. Tešili sme sa. Po vystúpení sme sa navzájom pohostili a odovzdali im darčeky."

Štvrtok 23. 11. 2017

Kalendár

Fotogaléria

Mapa

Počet návštev: 2475110

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy
  Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 • Sekretariát školy: +421 53 4495 454, 0911 311571
  Ekonomický úsek: +421 53 4495 444
  Školská jedáleň: +421 53 4495 541
  Školský klub detí: 0948 271 435
  Email školy: zakladnaskola@pobox.sk

Fotogaléria