Navigácia

Zoznam tried

Názov
piataci 18-19
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Piklová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 1.A
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Horváthová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 1.B
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Nehilová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 2.A
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Kamenická
Učebňa Kmeňová učebňa pre 2.B
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Emília Čurillová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 3.A
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Zlatica Kožárová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 3.B
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Danica Kočišová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 4.A
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Martina Brajerčíková
Učebňa Kmeňová učebňa pre 4. B
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Jarkovská
Učebňa Kmeňová učebňa pre 5.A
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jana Dragošeková
Učebňa Kmeňová učebňa pre 5.B
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Lenka Müllerová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 6.A
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing.Mgr.Daniel Ondáš
Učebňa Kmeňová učebňa pre 6.B
Foto Foto Foto Foto Foto
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Holotňáková
Učebňa Kmeňová učebňa pre 7.A
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Slávka Kubašková
Učebňa Kmeňová učebňa pre 7.B
Foto
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana Rendošová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 8.A
Foto Foto Foto Foto Foto
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Budayová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 9.A
Foto
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Ondášová
Učebňa Kmeňová učebňa pre 9.B
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy
  Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 • Sekretariát školy: +421 53 4495 454, 0911 311571
  Ekonomický úsek: +421 53 4495 444
  Školská jedáleň: +421 53 4495 541
  Školský klub detí: 0948 271 435
  Email školy: zakladnaskola@pobox.sk

Fotogaléria