Navigácia

 • KOMPARO 9

  Naši deviataci sa zapojili do celoslovenského testovania KOMPARO 9 vo štvrtok 16.11.2017.

  Dúfame, že testy zo slovenského jazyka a matematiky  zvládli bez problémov.

 • Nadviazali sme na predchádzajúcu projektovú spoluprácu našich učiteľov aj žiakov a dali sme deťom možnosť vzájomne sa spoznávať a popritom si precvičovať jazykové zručnosti. Žiaci z družobného Tymbarku v Poľsku písali svoje opisy a záľuby, zaslali k nám a naši žiaci čítali s porozumením a kreslili. Žiaci tak okrem spomenutého dostali aj možnosť medzinárodného porovnávania sa. Obrázky k textom odoslané do Tymbarku! Ďakujeme, dobrá práca!

 • Získali sme už šiesty Európsky certifikát kvality za projekt eTwinning Mladí bádatelia, ktorý sme realizovali v školskom roku 2016/17. Koordinátorky projektu Mgr. Vrábľová A. a Mgr. Kočišová K. blahoželajú svojmu pracovnému tímu a ďakujú za skvelú prácu a reprezentáciu školy v rámci Európy. 

 • Október už tradične patrí k jesenným mesiacom, ale hlavne sa v tomto čase v našej ZŠ viac stretávame so starými rodičmi žiakov. Pri tejto príležitosti sme si na hodinu regionálnej výchovy v 6. ročníku pozvali tetu Justínku Gregovú, manželku osobnosti spišského folklóru - Viliama Gregu. Dozvedeli sme sa od nej veľa zaujímavých informácií o ľudovej kultúre na Spiši, ale zaspomínali sme si aj na uja Gregu, ktorý počas života veľmi rád chodil medzi našich žiakov a aj takouto formou šíril krásu spišského folklóru. Ďakujeme.

 • Týždeň v čase od 23. 10. 2017 do 26. 10. 2017 bol na prvom stupni tematicky zameraný ako poďakovanie našim seniorom za ich prácu a starostlivosť. Konali sa ročníkové a triedne posedenia starých rodičov a ich vnúčat, ktoré boli spojené s kultúrnym programom a posedením. Úsmev a aj slza dojatia na tvári dokumentovali, že toto stretnutie malo význam.

  "Už od rána som bola v napätí, ako dopadne dnešný deň. Čakali sme starkých v našej triede. Pekne sme ich privítali, usadili a začalo sa vystúpenie. Otvorili ho mažoretky. Nasledovala hra na husliach. Ľudový spev a tanec. Vtip pre starkých. Divadielko - Pytačky. Starí rodičia nám zatlieskali, ale aj zasmiali sa. Tešili sme sa. Po vystúpení sme sa navzájom pohostili a odovzdali im darčeky."

  Bibiána Grejtáková, 4.A

 • Bedmintonový turnaj chlapcov a dievčat v Smižanoch.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Burza stredných škôl

  Naši deviataci na Burze stredných škôl, ktorá sa uskutočnila v priestoroch SOŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi si pozorne  vypočuli základné informácie o študijných odboroch na stredných školách v našom okrese.

  http://zskomspv.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=495

 • 19. 10. 2017 sa žiaci 7. - 9. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia Rysavá jalovica v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi. Predstavenie bolo zábavné i poučné. Varovalo všetkých pred účinkami alkoholu. 

 • Rada by som opísala moje pocity z návštevy knižnice v Spišských Vlachoch, ktorú sme navštívili minulý týždeň. 

  Hneď na začiatku nás privítala vedúca knižnice, ktorá nám veľmi pekne a pútavo porozprávala o rozprávkach od rôznych slovenských spisovateľov, napr. Márie Ďuríčkovej, Daniela Heviera, Milana Rúfusa, ale aj o ľudových rozprávkach. Porozprávala nám taktiež o fungovaní knižnice a usporiadaní kníh. Tie boli rozdelené podľa rôznych vekových kategórií, napr. knihy pre najmladších čitateľov, starších a najstarších čitateľov. Veľmi ma zaujala ukážka najstaršej a najdrahšej knihy. Po skončení prednášky nasledovala diskusia žiakov s vedúcou knižnice, kde sme sa mohli pýtať na veci, ktoré nás zaujímali. Niektorí spolužiaci si vypožičali knihy a zapísali sa do knižnice.
  Na záver náš spolužiak Jakub Hric odovzdal pani vedúcej knižnice ružu ako prejav vďaky za to, že sme získali nové informácie a odchádzali obohatení o zaujímavý zážitok.

  Dajana Pavolová, žiačka 5.A triedy

 • Do galérie Malý futbal 2017 boli pridané fotografie.

 • Dňa 29. 9. 2017 sme my siedmaci absolvovali exkurziu do divadla a múzea v Spišskej Novej Vsi.
  Ráno sme sa zišli na vlakovej stanici a vlakom sme vyrazili na výlet. Najprv sme prišli do divadla, kde nás už čakali. Nešli sme však na divadelné predstavenie, ale na skúšku divadelnej hry Dámsky krajčír, ktorú režíroval pán Profesor Vajdička. Najprv sme sa usadili, potom sme chvíľku pozerali na chod celej hry. Mali sme možnosť byť na javisku, v zákulisí, v šatniach aj na balkóne. Sprevádzala nás pracovníčka divadla, ktorá hovorila o histórii divadla, hercoch, kapacite návštevníkov. Keď sme sa vrátili, porozprávali sme sa s pánom režisérom a opýtali sa ho zaujímané otázky, napríklad: aká je jeho najobľúbenejšia hra; či neľutuje, že celý svoj život strávil ako režisér... Nakoniec nám herci zahrali kúsok z ich hry. Veľmi sa nám to páčilo, ale boli by sme radšej, keby nám to zahrali celé.
  Po odchode z divadla sme navštívili vlastivedné múzeum. Tam sme sa dozvedeli mnoho informácií o 500-ročnej reformácii evanjelickej cirkvi a kostoloch, o spišských mestách, o stolovaní a rokovaní v stredoveku.
  Potom nasledoval rozchod, ktorý využil každý po svojom. Nakoniec sme v horúčave došli na vlakovú stanicu a zrazu sme sa ocitli v tej našej.  


  Karolína Grobarčíková, 7.B

 • 29. septembra 2017 sa najstarší žiaci našej školy zúčastnili jednodňovej exkurzie do Poľska. Navštívili koncentračné tábory v Osvienčime a Brezinke, kde sa presvedčili, že skutky minulosti nie sú niečo, čo by sa nemohlo opakovať a že nenávisť a rasizmus nemajú miesto ani v súčasnom svete. Po niekoľkohodinovej prehliadke sa presunuli do Krakova, kde si pozreli historické pamiatky - Wawel a Rynek Główny - najväčšie námestie v strednej Európe.

 • Projekty na hodinách angličtiny

 • Dňa 29. 09. 2017 sa žiaci 5.A a 5.B triedy pod vedením p. uč. PaedDr. Slávky Kubaškovej a p. uč. Mgr. Janky Ježovej  zúčastnili dejepisno–biologickej exkurzie v Košiciach. V Botanickej záhrade si pozreli stále expozície, ale aj mini ZOO, ktorá sa žiakom veľmi páčila. Ďalšou zastávkou bola jedna z najpríťažlivejších expozícii Východoslovenského múzea v Košiciach, expozícia historickej mestskej väznice s mučiarňou a priľahlým katovým bytom – Miklušova väznica. Väznicu, kde v minulosti našiel svoj osud nejeden zlodej, opilec, cudzoložník či iný pofidérny živel stráži sám obávaný kat Mikluš (vo voskovej podobe), ktorý tu pôsobil, a ktorý sa do povedomia obyvateľov zapísal výnimočne krutými spôsobmi.

  PaedDr. Slávka Kubašková

 • Predstavenie projektu a pracovného tímu eTwinning.

  Introducing_Slovak_EUROPEAN_TV_team.wmv

 • Vlastivedná exkurzia žiakov 3.a 4.ročníka ZŠ pod názvom: “Dajte hrnce drótovať!“

  Dňa 27.septembra 2017 sme so žiakmi našej školy navštívili Považské múzeum v Žiline, Budatínsky hrad, v ktorom nás očarila expozícia jedinečného slovenského remesla - drotárstva, ktorá presahuje celoslovenský charakter, pokojne ju môžeme definovať ako „ svetová“. Súčasťou areálu je park, ktorý je zaujímavý výskytom a hniezdením mnohých živočíšnych druhov európskeho významu. Z drevín impozantne pôsobia lipy malolisté a veľkolisté, či jedince javora horského. U najstarších stromov sa odhaduje vek 250-300 rokov. Žiaci sa oboznámili s históriou nielen drotárstva, mohli vidieť nevšedné zbierky zoológie, archeológie, výstupom na 35 m vežu si prezreli Žilinu z každej svetovej strany. Exkurzia sa deťom veľmi páčila a splnila cieľ i naše očakávania.

  PaedDr. Emília Čurillová

 • Týždne eTwinning

   

  TÝŽDNE ETWINNING - OKTÓBER 2017

  V priebehu celého októbra realizátori programu partnerstvo škôl eTwinning začínajú nový školský rok rôznymi aktivitami, cieľom ktorých je posilnenie komunity eTwinning.

  Október je teda pre celú Európu mesiacom výmeny a zdieľania tak pre začiatočníkov, ako aj pre skúsených realizátorov projektov eTwinning, ku ktorým patrí aj ZŠ Komenského 6 v Spišských Vlachoch.

  Naša škola sa zapája do realizácie projektov už desiaty rok. Spolupracovali sme celkovo na 14 projektoch s rôznymi krajinami z celej Európy.

  V šk. roku 2017/18 pokračujeme v projektovej práci. Naplánovali sme spoločný projekt so Španielskom, Tureckom a Veľkou Britániou, ktorý má názov "EURÓPSKA TV" a bude zameraný na tvorbu televíznych programov.

  ĎALŠIE INFORMÁCIE NÁJDETE NA:

  https://twinspace.etwinning.net/45074/home (stránka projektov eTwinning)

  www.zskomspv.edupage.org (webová stránka našej školy)

  Zapojte sa aj vy do aktivít, ktoré chystajú koordinátorky projektu a členovia krúžku eTwinning, alebo si vymyslite svoje vlastné individuálne, či so svojimi učiteľmi, vychovávateľmi, zdokumentujte ich, dajte nám o nich vedieť. Niektoré súťaže budú oceňované!

  Prehľad pripravovaných aktivít, ktoré prebiehajú v duchu myšlienky:

  ŠÍRIME MODRO-ŽLTÚ IDEU“

  • členovia krúžku eTwinning sa zúčastnia na STRETNUTÍ PRIAZNIVCOV ETWINNING na Obchodnej akadémii v Spišskej Novej Vsi, kde formou prezentácií predstavia minuloročný projekt MLADÍ BÁDATELIA, ktorý bol ocenený slovenským certifikátom kvality,

  • 25. októbra 2017 - členovia krúžku eTwinning pripravia a zorganizujú MODRO- ŽLTÚ PÁRTY pre rodičov a hostí s PPT prezentáciami žiakov o ich práci na projekte eTwinning v uplynulom roku,

  • zapojenie sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže na tému Školská inklúzia: SME SI ROVNÍ BEZ OHĽADU NA NÁRODNOSŤ A FARBU PLETI...

  • október, november 2017 - vzdelávanie pre učiteľov "Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet"- v spolupráci s NSS v Žiline a ambasádorkou zo SNV.

   

  Podrobnejšie nájdete na nástenke vedľa zborovne v hlavnom pavilóne. Môžete nakuknúť aj do nášho Eurokútika v učebni ANJ, kde nájdete rôzne študijné materiály o Vás a Európe.

  Zabavte a poučte sa! Koordinátorky projektu: Mgr. Ľ. Budayová, Mgr. K. Kočišová

 • V týždni od 25. do 28. septembra 2017 učitelia jazykov v škole zorganizovali rôzne zaujímavé aktivity v rámci osláv Európskeho dňa jazykov. Ich hlavným cieľom je upriamiť pozornosť na potrebu učenia sa cudzích jazykov v záujme vzájomného porozumenia si medzi ľuďmi a národmi a potrebu celoživotného vzdelávania. Kreativitu našich učiteľov aj žiakov sme preukázali aj zapojením sa do pokusu o svetový rekord v natočení krátkych videoklipov na tému: "Mám rád... jazyk, pretože..." Video o našom vzťahu k slovenskému jazyku sme poslali do európskej centrály EDJ v Grazi.

  I_like_Slovak_language_because.wmv

 • Družstvá chlapcov aj dievčat z našej školy nás reprezentovali na Okresných majstrovstvách okresu SNV v cezpoľnom behu žiakov ZŠ a SŠ, ktoré sa konali 27.09.2017 na Košiarnom briežku v Slovenskom raji.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy
  Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 • Sekretariát školy: +421 53 4495 454, 0911 311571
  Ekonomický úsek: +421 53 4495 444
  Školská jedáleň: +421 53 4495 541
  Školský klub detí: 0948 271 435
  Email školy: zakladnaskola@pobox.sk

Fotogaléria