Navigácia

 • Záver školského roka 2017/2018

  Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018.

 • Slávnostný deň školy

  Slávnostný deň školy spojený s ocenením najlepších a najúspešnejších žiakov.

 • 3. miesto v Národnej súťaži eTwinning 2018

  Členovia nášho tímu si prebrali v Bratislave ocenenie za 3. miesto v Národnej súťaži projektov eTwinning 2018. Ďakujeme organizátorom z NSS Žilina a víťazom srdečne blahoželáme.

 • Účelové cvičenie

  Letné účelové cvičenie

 • Krajské majstrovstvá v atletike

  Krajské majstrovstvá v atletike v Košiciach.

 • Informácie pre rodičov k záveru školského roka

  Vážení rodičia,

  Chcela by so Vám  poskytnúť jednotné informácie k organizácii záveru školského roka 2017/2018:

  1. Štvrtok 206. – Didaktické hry pre žiakov Stupňa, Účelové cvičenie pre žiakov 2. Stupňa - praktická časť  v rozsahu 5 vyučovacích hodín, t.j do 12,25 hod.
  2. Piatok  22.06. – všetci žiaci sa zúčastnia Mestských športových hier v Rudoľovej záhrade a na štadióne MŠK, ktoré budú trvať do 12,00 hod. -12,30 hod. – Deti prídu v športovom oblečení, donesú si desiatu a dostatok tekutín, pršiplášť, vreckové, lebo bude zabezpečený bufet.
  3. V dňoch 25.06. – 27.06. 2018 bude skrátené vyučovanie:                                                                                   na 1.stupni – 4. vyučovacie hodiny (do 11,35 hod.), potom budú deti v  ŠKD,                                                 na 2. stupni – 5 vyučovacích hodín( do 12,25hod.)                                                                                 
  4. Vo štvrtok 28.06. sa uskutoční pre všetkých žiakov Slávnostný deň školy  v Kultúrnom dome o 9,15 hod., ktorý je spojený s oceňovaním žiakov  za úspešnú reprezentáciu školy a s ukončením ISCED 1   ISCED 2 s plánovaným záverom o 12,00 - 12,10 hod. Vaše deti aj učitelia privítame, ak si  nájdete čas  prísť  na túto slávnostnú akadémiu do kultúrneho domu.
  5. V piatok 29. 06. 2018 – Slávnostné ukončenie šk. roka na šk. dvore o 9,00 hod. ( Deti majú možnosť sa zúčastniť Ďakovnej svätej omše o 8,00 hod. v miestnom  kostole).                                                           

  V piatok 29.06. v prevádzke bude  školský klub detí v čase od 8,30 hod. do 12,00 hod.  Z organizačných dôvodov  sa v školskej jedálni variť nebude - v ŠJ sa bude podávať suchá strava do 10,30 hod. V prípade, že dieťa nemá záujem o suchú stravu v tento deň, je treba dieťa odhlásiť u vedúcej ŠJ do utorka 26. 06. 2018.

                                                                                                                                                               

                                                                                                                               Mgr. Helena Šofranková

                                                                                                                                        riaditeľka školy

 • Víťazi Národnej súťaže eTwinning 2018

  Slová “projekty s partnerskou školou” sa minulý týždeň premietali hlavami viacerých odborníkov slovenského školstva. To komisia čítala, porovnávala a následne hodnotila projekty prihlásené do Národnej súťaže eTwinning.
  Úspešný projekt musel spĺňať všetky kritériá v zmysle podmienok súťaže. Na Slovensku máme už veľmi veľa skvelých učiteľov, ktorí sa rozhodli učiť ”trochu inak” ako bola dlhé roky zaužívaná prax na školách. Táto skutočnosť sa odrazila vo všetkých prihlásených projektoch. Preto najčastejším rozhodujúcim momentom úspešnosti bola spolupráca partnerov - nielen učiteľov ale aj žiakov - zmiešané tímy žiakov, ktorí riešili konkrétne úlohy. Ďalším rozhodujúcim faktorom bola diseminácia a propagácia projektu. Dobrou prácou sa predsa treba pochváliť na stránke školy, v komunite rodičov, obce alebo mesta. Ako zvyčajne, rozhodovanie bolo ťažké a na tých najvyšších priečkach rozhodoval v niektorých prípadoch len jeden jediný bod. 

  Víťazi vo vekovej kategórií 5-12 rokov:

  3.miesto
  Mgr. Katarína Kočišová a Mgr. Ľubica Budayová, ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy s projektom European TV

  http://www.etwinning.sk/index.php/14-novinky/641-vitazi-narodnej-sutaze-etwinning-2018

  Srdečne blahoželáme kolegyniam aj žiakom! Sme na Vás hrdí!

 • Konverzačný jazykový kurz AJ

   

  Naši deviataci úspešne absolvovali konverzačný jazykový kurz s anglickým lektorom.

 • Deň detí sme oslávili Školskou športovou olymiádou

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Hlasuj za našu školu, aby získala Športovú akadémiu Mateja Tótha

  Hlasovať môžeš 1 krát denne na webovej stránke školy klikom na odkaz pod plagátom, Tvoji známi a rodičia môžu hlasovať aj na facebooku.

 • Okresné kolo mladých záchranárov

  Okresné kolo mladých záchranárov CO v Spišskej Novej Vsi.

 • Škola v prírode

  Škola v prírode v prekrásnej prírode Zamaguria

  Koncom apríla sa naši tretiaci a štvrtáci zúčastnili 23. ročníka školy v prírode v Ľubovnianskych kúpeľoch. Navštívili Ľubovniansky hrad, vojenský tábor, Ľubovniansky skanzen, Múzeum Červený Kláštor, v ktorých sa oboznámili s históriou vzniku hradu, vyskúšali si streľbu z kuše, z luku, zastavili nepriateľa streľbou z dela, povozili sa na koňoch, oboznámili sa so životom ľudí na dedine v minulosti. Za príkladné správanie v múzeu si vypočuli legendu o mníchovi Cypriánovi. Ochutnali vodu z minerálnych prameňov. Zlepšili si techniku plávania, zasúťažili si v športových, tanečných, ale aj vo vedomostných súťažiach. Skúšku odvahy zvládli všetci počas nočnej hry. Veľké poďakovanie patrí celému organizačnému tímu, ktorý pripravil pestrý program školy v prírode. Za finančnú podporu ďakujeme rodičovskému združeniu Rosa.

  PaedDr. Emília Čurillová

 • Pripomenuli sme si Svetový deň mlieka

  Naše kuchárky pripravili chutné dobroty z mliečnych výrobkov k obedu.

 • Škola eTwinning 2018 - 2019

  Získali sme titul "Škola eTwinning 2018 - 2019"

  Našej škole bol udelený certifikát Škola eTwinning 2018/2019. O týchto školách sa na stránke eTwinning píše:

  S potešením oznamujeme, že po dvojzložkovom procese podávania žiadostí bol školám udelený certifikát Škola eTwinning. Tieto školy sú pioniermi a majú vedúce postavenie v oblastiach ako:

  • Digitálne postupy
  • Postupy v oblasti e-bezpečnosti
  • Inovatívne a tvorivé prístupy k pedagogike
  • Podpora kontinuálneho profesionálneho rozvoja zamestnancov
  • Podpora spoločných vzdelávacích postupov so zamestnancami a študentmi

  Nie je to len uznanie osobného úspechu jednotlivých učiteľov, ale aj uznanie skvelých výsledkov celého tímu eTwinning v týchto školách.

  Sme hrdí na skvelý medzinárodný úspech celého pracovného tímu našej školy, ktorý je založený na aktívnej spolupráci učiteľov a žiakov v rámci medzinárodnej i domácej elektronickej spolupráce škôl. Za uplynulých 10 rokov sme pracovali na viac ako 25 projektoch a spolupracovali s viac ako 20 krajinami z Európy aj mimo nej. Práca na projektoch eTwinning si vyžaduje neustále štúdium v oblasti IKT nástrojov, ako aj uplatňovanie medzipredmetových vzťahov a znalosť cudzích jazykov. Ocenenie v plnej miere potvrdzuje snahu, ochotu a schopnosť nášho pracovného tímu spolupracovať, kráčať s dobou a využívať inovatívne formy práce vo výchovno - vyučovacom procese.

  Ocenených bolo celkove 1 217 škôl, z toho 20 zo Slovenska. Z Košického kraja 4 školy, z toho 2 gymnáziá, 1 MŠ a 1 ZŠ - naša.

  Blahoželáme všetkým a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a zaujímavé projekty!

  Mgr. K. Kočišová, koordinátorka medzinárodnej spolupráce

 • eTwinning Day

  9. máj 2018 sa oslavuje ako Deň Európy a Deň eTwinningu. Naši eTwinningáči sa do osláv zapojili dielkom, ktoré vzniklo spojením ilustrácie akademického maliara Štefana Cpina a fotografie našich detí. Okrem toho kreslili "eTwinningové zvieratká". Happy eTwinning Day!

  #eTwinningDay

 • Pozvánka na slávnostný program ku Dňu matiek

  Mesto Spišské Vlachy v spolupráci s Centrom voľného času a školami pozýva všetky mamičky a babičky na kultúrne podujatie DEŇ MATIEK 13.05.2018 (nedeľa) o 14:30 hod. v kinosále KD v Spišských Vlachoch.
  Kultúrny program si pre Vás pripravili:   

  Materská škola, Cirkevná spojená škola, Základná škola Komenského 6, Centrum voľného času, Detský domov, Social Trans n.o.

  Každú mamičku čaká malá pozornosť.

 • European TV

  Ďalšia skvelá správa pre program eTwinning v našej škole!

  Projekt "European TV", na ktorom pracujú v tomto školskom roku dva naše tímy, získal  Národný  certifikát kvality od NSS v Žiline a CSS v Bruseli. Blahoželáme administrátorkám aj našim šikovným "eTwinningáčom" a v mene nás všetkých ďakujeme za spoluprácu na projekte našim partnerom  z Turecka, Škótska a Španielska.

 • Návšteva v TV Reduta

  Deti z krúžku eTwinning spolu s vedúcimi krúžku Mgr. K. Kočišovou a Mgr. Ľ. Budayovou boli 18. apríla na exkurzii v TV REDUTA v Sp. Novej Vsi. Pozreli si štúdio, videli, ako pracujú technici, strihači, kameramani aj televízne hlásateľky. Vyskúšali si čítanie správ pomocou čítačky. Pre žiakov to bol veľmi intenzívny a prínosný zážitok, pretože pracujú spolu so Španielmi, Turkami a Škótmi na projekte "Európska TV".  Za túto prácu dostali aj sladkú odmenu. 

 • Cyklistické preteky do vrchu

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy
  Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 • Sekretariát školy: +421 53 4495 454, 0911 311571
  Ekonomický úsek: +421 53 4495 444
  Školská jedáleň: +421 53 4495 541
  Školský klub detí: 0948 271 435
  Email školy: zakladnaskola@pobox.sk

Fotogaléria