Navigácia

 • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

  Riaditeľka ZŠ Komenského 6 v Spišských Vlachoch oznamuje zákonným zástupcom, že v zmysle 

  §150 ods.5 zákona č. 245/2008 (školský zákon) poskytuje žiakom 6. až 9. ročníka dňa 21.11.2018 (streda)

  riaditeľské voľno z organizačných a prevádzkových dôvodov.

                                                                                                                    Mgr. Helena Šofranková, riaditeľka

 • Cezpoľný beh

  Cezpoľný beh v Sp. N. Vsi - Košiarny Briežok.

 • 7. 11. 2018

  Aktualizovali sme modul Konzultačné hodiny

 • Burza stredných škôl

  Burza stredných škôl v priestoroch SOŠ drevárskej... 9.A trieda

 • Regionálna výchova

  Októbrové hodiny regionálnej výchovy venovali šiestaci poznávaniu kultúrnych pamiatok mesta Spišské Vlachy. Navštívili evanjelický kostol, kostol sv. Jána Krstiteľa, MsÚ + stretli sa s p. primátorom a taktiež spoznali významné osobnosti a domy nášho mesta. Mesiac úcty k starším zakončili besedou s tetou Justínou Gregovou, s ktorou si zaspievali, zatancovali a zaspomínali na uja Gregu, osobnosť spišského folklóru.

 • Stretnutie priaznivcov E Twinning

  V rámci Európskych týždňov eTwinning 2018 sa žiaci našej školy, členovia krúžku eTwinning zúčastnili  aj na STRETNUTÍ PRIAZNIVCOV ETWINNING na Obchodnej akadémii v Spišskej Novej Vsi, kde  prezentovali prácu na našom projekte Európska TV, ktorý bol ocenený slovenským aj európskym certifikátom kvality a získal 3. miesto v celoslovenskej súťaži projektov  eTwinning 2018, pre svojich rovesníkov a učiteľov  základných a stredných škôl nášho okresu.

  Mgr. Kočišová Katarína

 • Modro - žltá párty

  Dnes, 24.októbra, sme my "ETWINNINGÁČI" trošku oslavovali. Mali sme Modro - žltú párty.  Keďže bežia tzv. Týždne eTwinningu, predstavili sme projekt "European TV",  na ktorom pracujeme od minulého roka, svojim hosťom- rodičom,starým rodičom a kamarátom. Za tento projekt sme nedávno získali Európsky certifikát kvality. Ôsmaci nám umožnili nahliadnuť aj do nového projektu s názvom "Beyond the border".Potom sme si všetci pochutili na torte, koláčoch a cukrovinkách, ktoré pripravili členovia krúžku za pomoci rodičov. Ďakujeme!

  Mgr.K.Kočišová, Mgr. Ľ.Budayová

 • Okresné majstrovstvá v bedmintone

  Na okresných majstrovstvách v bedmintone, ktoré sa uskutočnili v Smižanoch, obsadili naši žiaci 2. miesto. Srdečne blahoželáme!

 • Malý futbal - obvodné kolo

 • Tvorivá dramatika

  Tvorivá dramatika... 5.A... scénka Alenka chce byť zdravá...

 • Týždeň zdravej výživy

  Týždeň zdravej výživy na hodinách SJL... 7.A ... Opis pracovnej činnosti... slohová práca... Príprava vitamínovej bomby....

 • Týždeň zdravej výživy v našej škole

 • Olympiáda zo slovenského jazyka

  11. októbra 2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka pre žiakov 8. a 9. ročníka, ktorej sa zúčastnilo 6 súťažiacich.
  Olympiádu tvorili tri časti:
  a) test,
  b) písomná transformácia textu,
  c) daný rečnícky prejav.
  Najúspešnejšími riešiteľmi sa stali:
  1. miesto - Karolína Grobarčíková z 8.A
  2. miesto - Barbora Ondiszová z 9.A
  3. miesto - Erika Pokrivčáková z 9.A
  Karolína Grobarčíková bude ďalej reprezentovať našu školu na okresnej súťaži v Spišskej Novej Vsi.
  Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za prípravu a odvahu.

 • Európsky deň jazykov

  Už po  ôsmykrát sme si v našej škole pripomenuli potrebu učenia sa a rešpektovania cudzích jazykov v rámci EDJ 2018. Aktivity sa niesli v duchu mnohojazyčných aj výtvarných  želaní našej škole k jej 55. narodeninám. Zaslaním výtvarného návrhu loga na tričko k EDJ 2019 sa zapájame  aj do európskej súťaže, ktorá bude vyhodnotená v decembri. Akcie sme zaregistrovali  v európskom kalendári podujatí. Zabavili aj poučili sme sa na hodinách cudzích jazykov s myšlienkou, že učenie sa cudzích jazykov je dobrodružstvo, ktoré sa oplatí. 

  Mgr. Katarína Kočišová

 • 10. ročník koncertu Integrácia 2018

   

  Naša škola sa už niekoľko rokov pravidelne zapája do projektu "Recykluj a pomôž svojej škole". Žiaci sa učia triedi odpad, a tak napomáhajú k ochrane životného prostredia. Vyvrcholením projektu je účasť na koncerte Integrácia, ktorý má charitatívny charakter.

  46 najúspešnejších žiakov v tomto projekte sa zúčastnilo 10. ročníka Nadnárodného koncertu Integrácia 2018 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Aké  mali zážitky? Môžte posúdiť z nasledujúcich záberov.

  Záznam z koncertu  odvysiela RTVS v predvianočnom období.                                                                         

                                                                                                                                    Mgr. Helena Šofranková

 • Exkurzia Žakovce

  Dňa 25. septembra 2018 sme sa my, žiaci deviateho a siedmeho ročníka, zúčastnili exkurzie v Žakovciach. Navštívili sme Inštitút Krista Veľkňaza, ktorý má okrem iného v náplni svojej činnosti pomoc chorým, postihnutým, bezdomovcom, deťom z rozvrátených rodín a ústavov, sirotám, starým ľuďom, slobodným matkám a všetkým v núdzi, ktorí to potrebujú.

  Taktiež nám bolo cťou stretnúť sa s pánom farárom Mariánom Kuffom, ktorý nám porozprával o sebe, o svojom kresťanskom živote a o jeho ceste k Ježišovi. Dal nám zopár rád do života, ktoré dúfam, si všetci zobrali k srdcu.

  Erika Pokrivčáková, 9.A

 • Plavecký výcvik

  V septembri naši tretiaci a šiestaci absolvovali plavecký výcvik.

 • Exkurzia Žehra, Hodkovce, Bijacovce

  Deň exkurzií – 25.9.2018 – bol pre šiestakov zameraný na poznávanie kultúrnych pamiatok nášho spišského regiónu – kostola sv. Ducha v Žehre, kaštieľa a dielne ľudových remesiel v Hodkovciach a kaštieľa + poľovníckeho múzea v Bijacovciach. Žiaci získali veľa zaujímavých informácií o historických miestach vo svojom blízkom okolí.

 • Návšteva knižnice

  Dňa 25.09.2018 sme sa my, piataci, zúčastnili na menšej exkurzii v Mestskej knižnici v Spišských Vlachoch.

  Teta knihovníčka nám porozprávala, podľa akých značiek si máme hľadať vhodné knihy. Povedala nám aj o odbornej a umeleckej literatúre, spomenula aj časopisy. Prečítala nám krásnu a poučnú povesť. Upozornila nás, ako by sme sa ku knihám mali správať a my sa podľa jej rád budeme snažiť správať.

  Sophia Gmucová, 5.A

 • Exkurzia Botanická záhrada

  25. september bol pre našu školu dňom exkurzií. Piataci navštívili Botanickú záhradu a expozíciu Miklušovej väznice v Košiciach.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy
  Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 • Sekretariát školy: +421 53 4495 454, 0911 311571
  Ekonomický úsek: +421 53 4495 444
  Školská jedáleň: +421 53 4495 541
  Školský klub detí: 0948 271 435
  Email školy: zakladnaskola@pobox.sk

Fotogaléria