Navigácia

e -Twinning

 

Školský rok 2016/2017

   "LIL" EXPLORERS
    MALÍ BÁDATELIA
 

Prihlásili sme náš projekt Mladí bádatelia (Lil´Explorers) do Národnej súťaže o najlepší projekt na Slovensku a máme dobrú správu. Umiestnili sme sa na 8. mieste z celkového počtu 44 zaregistrovaných projektov. Blahoželáme našim aktívnym a šikovným žiakom, administrátorkám aj škole k peknému umiestneniu. Ďakujeme!

http://www.etwinning.sk/index.php/14-novinky/510-vitazi-narodnej-sutaze-etwinning-2017

Zobrazuje sa etw_pupilcertificate_97834_en-page-001.jpg

Zobrazuje sa etw_qualitylabel_97909_sk(3)-page-001.jpgZobrazuje sa etw_qualitylabel_97834_en-page-001.jpg

O  PROJEKTE

https://twinspace.etwinning.net/22718/home
"Lil 'Explorers", (Malí Bádatelia), je projekt, ktorý sa pokúsi vzbudiť záujem a obohatiť znalosti študentov rôznych európskych škôl v oblasti prírodných vied. Projekt je založený na piatich najdôležitejších vedách: fyzika, chémia, biológia, geológia a astronómia.
Študenti v každej z týchto vied môžu objavovať a skúmať rôzne existujúce objavy a poznávať vedcov alebo bádateľov, ktorí ich objavili.
Deti budú rozvíjať dôležité aspekty, ako je vyhľadávanie, tvorenie, predstavovanie výsledkov svojej práce svojim spolužiakom a ich európskym partnerom, využívať pri tom informačné a komunikačné technológie a rozvíjať cudzí jazyk ako prostriedok komunikácie medzi študentmi.
Vek:  od 7 do 12 rokov
Vyučovacie predmety: Astronómia, Biológia, Chémia, Cudzie jazyky - Angličtina, Geológia,  predmety 1. stupňa ZŠ,
                                         IKT, Literatúra, Matematika/Geometria, Prírodoveda.
 
ZAMERANIE
-  zdieľať svoje skúsenosti s ostatnými spolužiakmi,  účastníkmi projektu,
-  pochopiť inštrukcie na vykonanie danej úlohy (experimentu),
-  popísať a prezentovať proces týkajúci sa vedy,
-  rozvinúť  vedeckú spôsobilosť cez vykonávanú  prácu,
-  rozvíjať schopnosť samostatnosti a kooperatívnej práce,
-  získať viac zručností v používaní informačných a komunikačných technológií,
-  učiť a zlepšovať  sa vo vyhľadávaní  informácií prostredníctvom internetovej siete,
-  porozumieť využitiu vedy v našom každodennom živote,
-  oboznamovať sa so zákonmi prírody cez realizáciu pokusov,
-  vzbudiť  väčší záujem študentov o vedu,
-  dozvedieť  sa viac o vedcoch a objaviteľoch.
 
POSTUP PRÁCE
Projekt je zameraný na prírodné vedy a rozložený na  každú vedu: fyzika, chémia, geológia, biológia a astronómia.
Študenti budú pracovať na každej z týchto vied lokálne na ich vlastnej škole a podelia sa o svoje objavy s ostatnými zúčastnenými európskymi školami prostredníctvom Twinspace. Práca bude prebiehať medzi skupinami študentov z rôznych európskych škôl, ktoré vytvoria  medzinárodné  tímy podporujúce  spoločné dielo.
Každá vedecká práca bude mať sériu činností, ktoré bude mať urobiť každé stredisko: Biografia, najlepšie na národnej úrovni, vedecká práca a expozícia experimentu, všetko súvisiace s vednou disciplínou, na ktorej pracovali študenti.
 
OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY
Tento projekt má za cieľ zabezpečiť rozvoj študentov v rôznych oblastiach: pri používaní cudzieho jazyka, práci s IKT, v tvorbe a prezentácii rôznych prác vytvorených študentmi samostatne aj v spolupráci s ostatnými svojimi európskymi partnermi; k uvedomeniu si prírodovedy ako niečoho, čo možno vidieť v každodennom živote študentov a rozširovanie poznatkov o rôznych vedcoch a prieskumníkoch.
 
 
 
 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy
  Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 • Sekretariát školy: +421 53 4495 454, 0911 311571
  Ekonomický úsek: +421 53 4495 444
  Školská jedáleň: +421 53 4495 541
  Školský klub detí: 0948 271 435
  Email školy: zakladnaskola@pobox.sk

Fotogaléria