Navigácia

Úvodník o škole

 

Ako sa Vám páči nový vzhľad tejto stránky? Mne veľmi. pôsobí veľmi pokojne a priateľsky. Som tým potešený. Verím, že podobný pocit pri listovaní v nej budete mať aj Vy.

Ale táto stránka nie je len pekná. Určite je aj užitočná. Je v nej množstvo informácií ... aj takých všeobecne prístupných, kde sa môžeme dozvedieť o pripravovaných aj uskutočnených školských podujatiach, ale aj dôvernejších, len pre rodičov (zákonných zástupcov) našich žiakov – o výchovných a vzdelávacích výsledkoch a pokrokoch ich detí prostredníctvom internetovej žiackej knižky.

V tej starej mi dlhodobo niečo chýbalo. Nevedel som celkom presne definovať čo, ale teraz sa mi trošku pootvorili oči. Vždy som si myslel, ale to tvrdím aj teraz, že dobrú školu vytvárajú v prvom rade dobrí pedagógovia. Tých máme v našom pedagogickom kolektíve naozaj výborných! Výsledkom sú naši absolventi, výborne pripravení  na štúdium na stredných školách ( kto neverí, nech sa pýta – Gymnázium Krompachy, Hotelová akadémia Spišská Nová Ves, Technická akadémia Spišská Nová Ves, gymnáziá v Spišskej Novej Vsi, stredné odborné školy v Košiciach – stavebná, železničná, Ostrovského, automobilová, zdravotnícka, veterinárna ...). Samozrejme, že sú aj čierne ovce – absolventi, ktorí asi nechceli využiť možnosti, ktoré im škola neustále ponúkala. Ale s tým asi žiadne zázraky neurobíme.

Potiaľ sa teda nemení nič. Dobrý učiteľ je vždy základom školy. Keď to akceptujeme, potom je možné dosiahnuť špičkové výchovnovzdelávacie výsledky aj pod holým nebom s griflíkom v ruke (grifeľ – bridlicová tabuľka na písanie).

Dnešná spoločnosť je trošku inde ako boli naši prastarí rodičia. A žiaľ, dnešná spotrebná spoločnosť dáva stále častejšie väčší  dôraz na materiálne zabezpečenie ako na schopnosti ľudí, ktorí to robia. A toto je to, čo mi v našej stránke chýbalo!  Verejnosť je zvedavá nielen na výsledky našich žiakov, ale aj na prostredie, v ktorom sa tieto výsledky rodia! Na stránke dlhodobo chýbali informácie o priestorovom a materiálnom rozvoji školy. Pokúsim sa to aspoň trochu napraviť.

 Ja to vidím tak, že nevidí len ten, kto vidieť nechce. Nevidí len ten, kto si zámerne zatvorí oči pred realitou. Všetky ukázané vylepšenia priestorových podmienok na výchovu a vzdelávanie boli uskutočnené najmä z rozpočtových prostriedkov školy. Niečo nám uhradila poisťovňa po havárii, veľká vďaka patrí Rodičovskému združeniu ROSA za priebežnú a dlhotrvajúcu podporu rôznych aktivít a v poslednom čase za štedrý príspevok na vybudovanie učebne na školskom dvore (10 tis € z 2% odvedenej dane – ďakujeme neznámemu darcovi a keď sa mu takéto využitie jeho dane zapáčilo,  neurazíme sa, ak tento počin zopakuje aj v tejto sezóne J ), pavilón D bol zateplený a v telocvični boli vymenené okná najmä z mimorozpočtových účelových prostriedkov.

Prirodzenou túžbou človeka je niečo dokázať, byť užitočný, chválený, úspešný...  Dosiahnuť prvenstvo, predbehnúť súpera, byť najlepší  ...  sa dá všelijako.  Jedna z ciest je ťažká práca na sebe, mnoho tréningu, veľa prácou stráveného času pri dosahovaní vytýčeného cieľa. Moji spolupracovníci, moji priatelia to majú ťažké. Toto je ich pracovná perspektíva.

Druhá cesta je ľahšia. Podlož protivníkovi  nohu, hoď mu do cesty prekážky, rozširuj o ňom klebety, polopravdy a vyslovené klamstvá....  Namiešaj mu niečo na uspanie....  A víťazstvo je tvoje! Všetkých ubezpečujem, že toto nie je náš štýl práce.

A našim neprajníkom odkazujem, že takáto cesta ani ich k úspechu nedovedie.  My naďalej budeme poctivo vykonávať svoju prácu – priamo pri výchove a vzdelávaní našich žiakov, ale aj pri zabezpečovaní vhodných priestorových a materiálnych podmienok. A len akoby okrajovo – aj personálnych podmienok, pretože mať  výborných  učiteľov a vychovávateľov je pre našu školu dlhodobo úlohou prvoradou.

Na nasledujúcich fotografiách sa môžete presvedčiť, že naša škola, hoci z vonku ošumelá, s jazvami v omietkach, chodníkoch a prístreškoch, je vnútri (no nielen tam, ale to povrchný pohľad nevidí) krásna, moderná, bezpečná a perspektívna. Veď pozrite:

Pavilón A („deviatacky“):  zateplená strecha, vymenené okná, vymenené radiátory, učebňa.. trativod na dažďovú vodu

Pavilón B („špeciálne triedy“): zateplená strecha, vymenené okná, vymenené radiátory, učebňa IKT, učebňa hudobnej výchovy, kuchynka, 7.C, internet pre celú školu, nové elektrické rozvody

Pavilón C („pri telocvični“): učebňa biológie a chémie, učebňa IKT, vymenené okná, vymenené radiátory, žiacke WC, nové elektrické rozvody

Pavilón D („prvý stupeň“): zateplené obvodové múry, zateplená strecha, vymenené radiátory, učebňa fyziky, učebňa...., žiacke WC aj  WC pre zamestnancov, altán – učebňa na školskom dvore (alebo ak chcete - „prístrešok na grilovanie“ J )

Pavilón H („hlavný“): jazyková učebňa, učebňa IKT, školská jedáleň, kotolňa, WC pre zamestnancov, on-line meranie a regulácia teploty v pavilóne A a H, on-line meranie spotreby vody v telocvični, on-line meranie spotreby elektriny v telocvični a v cirkevnej škole, kamerový systém  

Pavilón S ( J „pri skleníku“): školský klub detí, vymenená strecha, kuchynka, školská dielňa

Pavilón T („telocvičňa“): strecha nad halou, strecha nad šatňami, šatne, WC, vymenené okná

Ing. Pavol Gubka

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy
  Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 • Sekretariát školy: +421 53 4495 454, 0911 311571
  Ekonomický úsek: +421 53 4495 444
  Školská jedáleň: +421 53 4495 541
  Školský klub detí: 0948 271 435
  Email školy: zakladnaskola@pobox.sk

Fotogaléria