Navigácia

Záverečné správy

 

 • Záverecná_správa  2016-2017.pdf o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016_2017 vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy
  Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 • Sekretariát školy: +421 53 4495 454, 0911 311571
  Ekonomický úsek: +421 53 4495 444
  Školská jedáleň: +421 53 4495 541
  Školský klub detí: 0948 271 435
  Email školy: zakladnaskola@pobox.sk

Fotogaléria