Navigácia

Rada školy pri ZŠ - Komenského 6, Spišské Vlachy

Zloženie rady školy od školského roku 2017/2018 na štvorročné obdobie

 

Ustanovujúce zasadnutie rady školy sa uskutočnilo 22. novembra 2017. Na tomto zasadnutí bola zvolená za predsedu rady školy Mgr. Adriana Horváthová, zapisovateľom je PaedDr. Ladislav Baluch.

Rada školy má 11 členov.

Členmi rady školy sú:

                

4 zvolení zástupcovia rodičov,

PaedDr. Ladislav Baluch

Ing. Svetlana Kočišová

Ivana Čurillová

Silvia Marová

 

 

 

 

 

 

 

   
 

2 zvolení pedagogickí zamestnanci,

Mgr. Katarína Kočišová

Mgr. Adriana Horváthová

 

 
       
 

1 zvolený nepedagogický zamestnanec,

Marta Vilková

   
       
 

4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy,

Ing. Michal Dzurila

Mgr. Vladimír Baloga

JUDr. Ing. Stanislav Kandrik

Peter Klocek

   

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy
  Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 • Sekretariát školy: +421 53 4495 454, 0911 311571
  Ekonomický úsek: +421 53 4495 444
  Školská jedáleň: +421 53 4495 541
  Školský klub detí: 0948 271 435
  Email školy: zakladnaskola@pobox.sk

Fotogaléria