Navigácia

Rada školy pri ZŠ - Komenského 6, Spišské Vlachy

Zloženie rady školy v šk. roku 2015/2016

 

Rada školy má 11 členov.

Členmi rady školy sú:

                

4 zvolení zástupcovia rodičov,

Soňa Janečková

Ivana Čurillová

Silvia Marová

Ing. Katarína Labašová

 

 

 

 

 

 

 

   
 

2 zvolení pedagogickí zamestnanci,

Mgr. Katarína Kočišová

PaedDr. Slávka Kubašková - predsedníčka RŠ

 

 
       
 

1 zvolený nepedagogický zamestnanec,

Marta Vilková

   
       
 

4 delegovaní zástupcovia zriaďoveteľa školy,

Mgr. Adriana Múdra

Mgr. Mária Dzurillová

Ing. Ladislav Šterbinský

Peter Klocek

   

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy
  Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 • Sekretariát školy: +421 53 4495 454, 0911 311571
  Ekonomický úsek: +421 53 4495 444
  Školská jedáleň: +421 53 4495 541
  Školský klub detí: 0948 271 435
  Email školy: zakladnaskola@pobox.sk

Fotogaléria