Navigácia

Mliečny program

Vážení rodičia!

Naša školská jedáleň sa zapája do rôznych projektov na podporu zdravého životného štýlu prostredníctvom zdravej výživy.

Zapojili sme aj do celospoločenského programu podpory zdravia  ,,Školský mliečny program“ dotovaný v rámci projektu na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov podľa nariadenia Komisie (ES) č. 657/2008.

Hlavnou myšlienkou projektu je dlhodobo zvýšiť nedostatočnú spotrebu mliečnych výrobkov u detí a podporiť ich zdravú výživy. Pri prieskume bolo zistené, že na Slovensku sa spotrebuje len jedna tretina mlieka z celkovej spotreby krajín EÚ.

Mlieko je z hľadiska výživy vysokohodnotná potravina, v ktorej sú obsiahnuté všetky najdôležitejšie živiny, potrebné pre vývoj a zdravie človeka. Za najhodnotnejšie sa v mlieku považujú živočíšne bielkoviny, ktorých obsah nie je závislý od obsahu tuku, takže aj odstredené mlieko ich má dostatok. Najvýznamnejšia bielkovina, ktorá sa v mlieku nachádza je kazeín, ktorý tvorí až 80 % obsahu bielkovín. Mlieko je nositeľom aj významných nerastných látok, napríklad vápnik a fosfor, ktoré sú dôležité pri vývoji kostí a zubov. V mlieku nájdeme aj vitamíny, najmä skupiny B, A, D, E, K, ďalej laktózu, soli a enzýmy.

 

V našej školskej jedálni používame mlieko dotované EÚ, pre deti za obedom, no rozširujeme ponuku aj pre deti, ktoré sa nestravujú.

 

Školská mliečna desiata prebieha touto formou:

 

Mlieko je dodávané do školy 2x do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok.

 

Mlieko bude rozlievané v pohároch. Každá trieda bude mať  pri označenom stole v školskej jedálni pripravenú tácku s nalievaným mliekom. Jedenkrát bude mlieko ochutené a jeden krát neochutené. Raz do mesiaca dostanú deti ovocný jogurt.

 

Ceny mliečnych výrobkov:

 

2 dcl neochuteného mlieka    0.03 €

2 dcl ochuteného mlieka        0.05 €

ovocný jogurt                         0,28 €


Každý mesiac sa celková cena mení podľa počtu výdajov, čo Vám aj bude oznámené.

 

So školským mliečnym programom začneme 05.11.2013, t.j. v utorok.

 

V prípade záujmu a otázok volajte na  tel. čísla 053/4495541, 0911 311 686

 

Email.: jedalenskolysp.vkom@centrum.sk

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy
  Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 • Sekretariát školy: +421 53 4495 454, 0911 311571
  Ekonomický úsek: +421 53 4495 444
  Školská jedáleň: +421 53 4495 541
  Školský klub detí: 0948 271 435
  Email školy: zakladnaskola@pobox.sk

Fotogaléria