Navigácia

Dokumenty

Pravidlá a smernice

 • Školský poriadok - vydaný v súlade s  § 11, § 144, § 145 a § 153 ods. 1 Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a § 20 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole. (Na stiahnutie: ŠkolskýPoriadok)


 

 • Práva žiaka - Škola v záujme naplnenia práva dieťaťa na vzdelanie zabezpečuje vnútorný chod školy. Pri právach žiaka vychádza z Dohovoru o právach dieťaťa, Deklarácie práv dieťaťa a Listiny základných práv a slobôd. (Na stiahnutie:   )

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy
  Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 • Sekretariát školy: +421 53 4495 454, 0911 311571
  Ekonomický úsek: +421 53 4495 444
  Školská jedáleň: +421 53 4495 541
  Školský klub detí: 0948 271 435
  Email školy: zakladnaskola@pobox.sk

Fotogaléria