Navigácia

Zoznam učiteľov

Foto Mgr. Helena Šofranková Rozvrh
Riaditeľka
Foto Mgr. Alena Vrábľová Rozvrh
Zástupkyňa
Foto PaedDr. Martina Brajerčíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
Foto Mgr. Ľubica Budayová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
Foto PaedDr. Emília Čurillová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
 
 
PaedDr. Emília Čurillová Školská špeciálna pedagogička
 
 
PaedDr. Jana Dragošeková Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
Foto Mgr. Darina Dzurilová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Jana Fecková Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: Školský klub2
Foto Mgr. Mária Holotňáková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: Školský klub3
Foto Mgr. Adriana Horváthová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
Foto Mgr. Mária Chudíková Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: Školský klub1
 
 
Mgr. Patrícia Chudíková, PhD. Rozvrh
Asistent učiteľa
 
 
Mgr. Mária Jarkovská Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
 
 
Mgr. Janka Ježová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
 
 
ThLic. Martin Kakalej Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Mária Kamenická Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
Foto Mgr. Ján Kočiš Rozvrh
Učiteľ
Foto Mgr. Danica Kočišová Rozvrh
Učiteľka
Foto Mgr. Katarína Kočišová Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Zlatica Kožárová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
 
 
PaedDr. Slávka Legátová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
Triedna učiteľka: Školský klub3
Foto RNDr. Lenka Müllerová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
 
 
Mgr. Anna Nehilová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
 
 
Ing.Mgr. Daniel Ondáš Rozvrh
Triedny učiteľ: 7.B
Foto Mgr. Daniela Ondášová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
Foto Mgr. Jana Piklová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
 
 
Mgr. Peter Pincel Rozvrh
Učiteľ
Foto Mgr. Ladislav Rendoš Rozvrh
Triedny učiteľ: 4.C
Foto Ing. Zuzana Rendošová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
 
 
Vlasta Rušinová Rozvrh
Asistent učiteľa
Foto PaedDr. Marcela Satmaryová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Daniela Štofilová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
 
 
Mgr. Zlatica Vaľková Asistent učiteľa

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy
  Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 • Sekretariát školy: +421 53 4495 454, 0911 311571
  Ekonomický úsek: +421 53 4495 444
  Školská jedáleň: +421 53 4495 541
  Školský klub detí: 0948 271 435
  Email školy: zakladnaskola@pobox.sk

Fotogaléria