Navigácia

 • Týždeň zdravej výživy v našej škole

 • Európsky deň jazykov

  Už po  ôsmykrát sme si v našej škole pripomenuli potrebu učenia sa a rešpektovania cudzích jazykov v rámci EDJ 2018. Aktivity sa niesli v duchu mnohojazyčných aj výtvarných  želaní našej škole k jej 55. narodeninám. Zaslaním výtvarného návrhu loga na tričko k EDJ 2019 sa zapájame  aj do európskej súťaže, ktorá bude vyhodnotená v decembri. Akcie sme zaregistrovali  v európskom kalendári podujatí. Zabavili aj poučili sme sa na hodinách cudzích jazykov s myšlienkou, že učenie sa cudzích jazykov je dobrodružstvo, ktoré sa oplatí. 

  Mgr. Katarína Kočišová

 • 10. ročník koncertu Integrácia 2018

   

  Naša škola sa už niekoľko rokov pravidelne zapája do projektu "Recykluj a pomôž svojej škole". Žiaci sa učia triedi odpad, a tak napomáhajú k ochrane životného prostredia. Vyvrcholením projektu je účasť na koncerte Integrácia, ktorý má charitatívny charakter.

  46 najúspešnejších žiakov v tomto projekte sa zúčastnilo 10. ročníka Nadnárodného koncertu Integrácia 2018 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Aké  mali zážitky? Môžte posúdiť z nasledujúcich záberov.

  Záznam z koncertu  odvysiela RTVS v predvianočnom období.                                                                         

                                                                                                                                    Mgr. Helena Šofranková

 • Exkurzia Žakovce

  Dňa 25. septembra 2018 sme sa my, žiaci deviateho a siedmeho ročníka, zúčastnili exkurzie v Žakovciach. Navštívili sme Inštitút Krista Veľkňaza, ktorý má okrem iného v náplni svojej činnosti pomoc chorým, postihnutým, bezdomovcom, deťom z rozvrátených rodín a ústavov, sirotám, starým ľuďom, slobodným matkám a všetkým v núdzi, ktorí to potrebujú.

  Taktiež nám bolo cťou stretnúť sa s pánom farárom Mariánom Kuffom, ktorý nám porozprával o sebe, o svojom kresťanskom živote a o jeho ceste k Ježišovi. Dal nám zopár rád do života, ktoré dúfam, si všetci zobrali k srdcu.

  Erika Pokrivčáková, 9.A

 • Plavecký výcvik

  V septembri naši tretiaci a šiestaci absolvovali plavecký výcvik.

 • Exkurzia Žehra, Hodkovce, Bijacovce

  Deň exkurzií – 25.9.2018 – bol pre šiestakov zameraný na poznávanie kultúrnych pamiatok nášho spišského regiónu – kostola sv. Ducha v Žehre, kaštieľa a dielne ľudových remesiel v Hodkovciach a kaštieľa + poľovníckeho múzea v Bijacovciach. Žiaci získali veľa zaujímavých informácií o historických miestach vo svojom blízkom okolí.

 • Návšteva knižnice

  Dňa 25.09.2018 sme sa my, piataci, zúčastnili na menšej exkurzii v Mestskej knižnici v Spišských Vlachoch.

  Teta knihovníčka nám porozprávala, podľa akých značiek si máme hľadať vhodné knihy. Povedala nám aj o odbornej a umeleckej literatúre, spomenula aj časopisy. Prečítala nám krásnu a poučnú povesť. Upozornila nás, ako by sme sa ku knihám mali správať a my sa podľa jej rád budeme snažiť správať.

  Sophia Gmucová, 5.A

 • Exkurzia Botanická záhrada

  25. september bol pre našu školu dňom exkurzií. Piataci navštívili Botanickú záhradu a expozíciu Miklušovej väznice v Košiciach.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Jesenné účelové cvičenie

  V piatok 7. septembra 2018 sme absolvovali praktické jesenné účelové cvičenie.

 • Otvorenie školského roka 2018/2019

  V pondelok 3. septembra 2018 sme začali nový školský rok 2018/2019. 

 • 27. 8. 2018

  Aktualizovali sme modul Na sťahovanie

 • Záver školského roka 2017/2018

  Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018.

 • Slávnostný deň školy

  Slávnostný deň školy spojený s ocenením najlepších a najúspešnejších žiakov.

 • 3. miesto v Národnej súťaži eTwinning 2018

  Členovia nášho tímu si prebrali v Bratislave ocenenie za 3. miesto v Národnej súťaži projektov eTwinning 2018. Ďakujeme organizátorom z NSS Žilina a víťazom srdečne blahoželáme.

 • Účelové cvičenie

  Letné účelové cvičenie

 • Krajské majstrovstvá v atletike

  Krajské majstrovstvá v atletike v Košiciach.

 • Informácie pre rodičov k záveru školského roka

  Vážení rodičia,

  Chcela by so Vám  poskytnúť jednotné informácie k organizácii záveru školského roka 2017/2018:

  1. Štvrtok 206. – Didaktické hry pre žiakov Stupňa, Účelové cvičenie pre žiakov 2. Stupňa - praktická časť  v rozsahu 5 vyučovacích hodín, t.j do 12,25 hod.
  2. Piatok  22.06. – všetci žiaci sa zúčastnia Mestských športových hier v Rudoľovej záhrade a na štadióne MŠK, ktoré budú trvať do 12,00 hod. -12,30 hod. – Deti prídu v športovom oblečení, donesú si desiatu a dostatok tekutín, pršiplášť, vreckové, lebo bude zabezpečený bufet.
  3. V dňoch 25.06. – 27.06. 2018 bude skrátené vyučovanie:                                                                                   na 1.stupni – 4. vyučovacie hodiny (do 11,35 hod.), potom budú deti v  ŠKD,                                                 na 2. stupni – 5 vyučovacích hodín( do 12,25hod.)                                                                                 
  4. Vo štvrtok 28.06. sa uskutoční pre všetkých žiakov Slávnostný deň školy  v Kultúrnom dome o 9,15 hod., ktorý je spojený s oceňovaním žiakov  za úspešnú reprezentáciu školy a s ukončením ISCED 1   ISCED 2 s plánovaným záverom o 12,00 - 12,10 hod. Vaše deti aj učitelia privítame, ak si  nájdete čas  prísť  na túto slávnostnú akadémiu do kultúrneho domu.
  5. V piatok 29. 06. 2018 – Slávnostné ukončenie šk. roka na šk. dvore o 9,00 hod. ( Deti majú možnosť sa zúčastniť Ďakovnej svätej omše o 8,00 hod. v miestnom  kostole).                                                           

  V piatok 29.06. v prevádzke bude  školský klub detí v čase od 8,30 hod. do 12,00 hod.  Z organizačných dôvodov  sa v školskej jedálni variť nebude - v ŠJ sa bude podávať suchá strava do 10,30 hod. V prípade, že dieťa nemá záujem o suchú stravu v tento deň, je treba dieťa odhlásiť u vedúcej ŠJ do utorka 26. 06. 2018.

                                                                                                                                                               

                                                                                                                               Mgr. Helena Šofranková

                                                                                                                                        riaditeľka školy

 • Víťazi Národnej súťaže eTwinning 2018

  Slová “projekty s partnerskou školou” sa minulý týždeň premietali hlavami viacerých odborníkov slovenského školstva. To komisia čítala, porovnávala a následne hodnotila projekty prihlásené do Národnej súťaže eTwinning.
  Úspešný projekt musel spĺňať všetky kritériá v zmysle podmienok súťaže. Na Slovensku máme už veľmi veľa skvelých učiteľov, ktorí sa rozhodli učiť ”trochu inak” ako bola dlhé roky zaužívaná prax na školách. Táto skutočnosť sa odrazila vo všetkých prihlásených projektoch. Preto najčastejším rozhodujúcim momentom úspešnosti bola spolupráca partnerov - nielen učiteľov ale aj žiakov - zmiešané tímy žiakov, ktorí riešili konkrétne úlohy. Ďalším rozhodujúcim faktorom bola diseminácia a propagácia projektu. Dobrou prácou sa predsa treba pochváliť na stránke školy, v komunite rodičov, obce alebo mesta. Ako zvyčajne, rozhodovanie bolo ťažké a na tých najvyšších priečkach rozhodoval v niektorých prípadoch len jeden jediný bod. 

  Víťazi vo vekovej kategórií 5-12 rokov:

  3.miesto
  Mgr. Katarína Kočišová a Mgr. Ľubica Budayová, ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy s projektom European TV

  http://www.etwinning.sk/index.php/14-novinky/641-vitazi-narodnej-sutaze-etwinning-2018

  Srdečne blahoželáme kolegyniam aj žiakom! Sme na Vás hrdí!

 • Konverzačný jazykový kurz AJ

   

  Naši deviataci úspešne absolvovali konverzačný jazykový kurz s anglickým lektorom.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy
  Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 • Sekretariát školy: +421 53 4495 454, 0911 311571
  Ekonomický úsek: +421 53 4495 444
  Školská jedáleň: +421 53 4495 541
  Školský klub detí: 0948 271 435
  Email školy: zakladnaskola@pobox.sk

Fotogaléria