Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Výchovný koncert deviatakov

  Aj v tomto školskom roku - 14.12.2017 - žiaci 9.A a 9.B triedy v rámci predmetu VUM pripravili výchovné koncerty pre svojich mladších spolužiakov z 3.A, B a 4.A triedy. Tretiaci sa naučili, aké je nástrojové zloženie symfonického orchestra, videli a počuli ako sa na niektoré hudobné nástroje hrá a v závere spoločne vytvorili veľký orchester. Štvrtáci zase cestovali po Európe a spoznávali vážnu, ľudovú a modernú hudbu Ruska, Slovenska a Anglicka. Takéto spoločné aktivity starších a mladších žiakov veľmi vhodne vplývajú na rozvoj vzájomnej empatie a vzťahov medzi nimi, preto v tejto aktivite budeme pokračovať aj v budúcom škol. roku.

 • Vianočná pohľadnica

  Bodku za predvianočnou náladou v škole dala pani riaditeľka vyhodnotením výtvarnej súťaže Najkrajšia vianočná pohľadnica 2017. 

  Na prvých miestach sa umiestnili: Sabína Mullerová, Júlia Maďarová a Katarína Jankovičová. 

  Druhé miesta si odniesli: Tímea Cmorejová, Karolína Grobarčíková a Bianka Černická. 

  Tretie miesta: Nina Pavlíková, Karin Pokrivčáková, Damián Maro, Jakub Legát a Martin Valent.

  Cena poroty: Marián Horváth a Oliver Roško.

  Víťazom blahoželáme.

  Vianoce_2017.pdf​​​​​​​

 • Od Adventu do Vianoc

  O tom, že sa vianočná atmosféra  prejavila aj v našej škole, sa mohli presvedčiť aj rodičia i starí rodičia 19. decembra na popoludňajšom vystúpení žiakov našej školy v pásme "Od Adventu do Vianoc" spojeným s malým pohostením.

 • Sviatok Mikuláša

  V prvý adventný týždeň sa všetky deti tešia na sviatok Mikuláša a na dobroty, ktorými ich obdarí. 

  Nebolo tomu inak aj v našej škole, deťom žiarili očká a v každej triede pre Mikuláša pripravili prekvapenie.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Vyhodnotenie EDJ

  PK CJ hodnotila aktivity k Európskemu dňu jazykov 2017 veľmi pozitívne. Spomenieme tie na celoslovenskej, európskej úrovni.
  Zapojili sme sa do výzvy Rady Európy o vytvorenie svetového rekordu v počte natočených videí na tému "Mám rád... jazyk, pretože...". Do Grazu sme zaslali video o tom, prečo máme radi slovenský jazyk spracované na ľudové motívy.
  Rekord bol vytvorený, zaslaných bolo 2 742 videí z celého sveta. Tu sú všetky (17 videí v celkovom čase 11 hodín) aj priamy kontakt na naše video v 1. sérii - v 11. minúte. Blahoželáme našim šikovným, tvorivým a aktívnym žiakom aj učiteľom a ďakujeme za prezentáciu nielen školy, ale aj Slovenska na európskej platforme.

  Na stránke Rady Európy sme zaregistrovali a spropagovali naše aktivity pod názvom Piesne sú ako mosty medzi ľuďmi, do ktorých sa zapojili žiaci celej školy, priložili sme aj fotodokumentáciu a pokračovali sme v spolupráci s Europa Direkt v SNV. Zrealizovali sme 2 miniprojekty - výmena jazykových pohľadníc k EDJ a kresba obrázkov podľa textov v ANJ - opisov osôb s Tymbarkom v Poľsku.
  Fotky z minuloročných aktivít k EDJ v našej ZŠ sa dostali aj do fotogalérie 2016 medzi 244 fotiek z celého sveta:

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. V okresnom kole nás budú v januári reprezentovať - kategória 1A - Nina Pavlíková a 1B - Lukáš Dolný. Blahoželáme a držíme palce!

 • Šprincove Krompachy

  28. novembra sa aj naši žiaci zúčastnili recitačnej súťaže Šprincove Krompachy.

  Karolína Grobarčíková získala 1. miesto v kategórii 5.-7. ročník poézia. Srdečne blahoželáme!

 • Angličtina trochu inak

 • Plavecký výcvik

  Plavecký výcvik našich tretiakov a šiestakov.

 • Stroj na jednotky

  Damián Martin Maro (7.B) úspešne absolvoval všetky doterajšie kolá on-line súťaže Stroj na jednotky 2017/2018. Svojím doterajším výkonom sa umiestnil na 58. mieste z 2056 žiakov v celej Slovenskej republike.

  Viktória Franková  (4.B) úspešne absolvovala všetky doterajšie kolá on-line súťaže Stroj na jednotky 2017/2018. Svojím doterajším výkonom sa umiestnila na 610. mieste z 5579 žiakov v celej Slovenskej republike.

  Martin Šmijovský (4.B) úspešne absolvoval všetky doterajšie kolá on-line súťaže Stroj na jednotky 2017/2018. Svojím doterajším výkonom sa umiestnil na 615. mieste z 5580 žiakov v celej Slovenskej republike.

  Srdečné blahoželáme!

 • Bociany

  Bociany nosia deti... alebo aspoň nosievali. Teraz doručujú balíčky celosvetového obchodného internetového giganta. Najlepší doručovateľ spoločnosti, bocian Junior, má byť čoskoro povýšený. Omylom však aktivuje stroj na výrobu detí, ktorý bez akejkoľvek autorizácie vytvorí rozkošné dievčatko. Junior a jeho kamarátka Tulip, jediný človek na Bocianej hore sa zúfalo snažia doručiť svoje prvé dieťa skôr, ako sa o aktivácii stroja dozvie šéf. Čaká ich divoká a objavná cesta, ktorá by mohla pomôcť k úplnosti nejednej rodine a vrátiť bocianom na celom svete ich pôvodné poslanie...

  ...v nedeľu 26. novembra 2017 o 16.00 hod. v KINE VLAŠAN Spišské Vlachy

 • Týždne eTwinning

  Október je už tradične pre celú Európu mesiacom výmeny a zdieľania tak pre začiatočníkov, ako aj pre skúsených realizátorov projektov eTwinning, ku ktorým patrí aj ZŠ Komenského 6 v Spišských Vlachoch.

  Aktivity v tomto roku v našej ZŠ prebiehali v duchu myšlienky: „ŠÍRIME MODRO-ŽLTÚ IDEU“.

   členovia krúžku eTwinning sa 10. októbra zúčastnili na STRETNUTÍ PRIAZNIVCOV ETWINNING na Obchodnej akadémii v Spišskej Novej Vsi, kde formou prezentácií predstavili minuloročný projekt MLADÍ BÁDATELIA, ktorý bol ocenený slovenským aj európskym certifikátom kvality,
   15. novembra 2017 - členovia krúžku eTwinning pripravili a zorganizovali MODRO-ŽLTÚ PÁRTY pre rodičov a hostí s PPT prezentáciami žiakov o ich práci na projekte eTwinning v uplynulom roku, natočili na nej aj prvú reportáž a reklamu do projektu EURÓPSKA TV,
   zapojili sme sa do celoslovenskej výtvarnej s ú ť a že (24 výtvarných prác zaslaných do NSS eTwinning Žilina) na tému Školská inklúzia: SME SI ROVNÍ BEZ OHĽADU NA NÁRODNOSŤ A FARBU PLETI... Aj keď práce neboli medzi ocenenými, prispeli sme k šíreniu peknej myšlienky. Ďakujeme všetkým!
   október, november 2017 - 12 našich učiteľov sa zapojilo do vzdelávania "Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet" - v spolupráci s NSS v Žiline a ambasádorkou zo SNV.
   október 2017 - administrátorka projektov eTwinning K. Kočišová absolvovala online školenie: Learning Event 2017: Ako rozvíjať rezilienciu v škole.

  Ďakujeme všetkým za aktivitu a zapojenie sa!
  Koordinátorky projektu: Mgr. Ľ. Budayová, Mgr. K. Kočišová

  Certif._Reziliencia.pdf​​​​​​​

 • KOMPARO 9

  Naši deviataci sa zapojili do celoslovenského testovania KOMPARO 9 vo štvrtok 16.11.2017.

  Dúfame, že testy zo slovenského jazyka a matematiky  zvládli bez problémov.

 • Nadviazali sme na predchádzajúcu projektovú spoluprácu našich učiteľov aj žiakov a dali sme deťom možnosť vzájomne sa spoznávať a popritom si precvičovať jazykové zručnosti. Žiaci z družobného Tymbarku v Poľsku písali svoje opisy a záľuby, zaslali k nám a naši žiaci čítali s porozumením a kreslili. Žiaci tak okrem spomenutého dostali aj možnosť medzinárodného porovnávania sa. Obrázky k textom odoslané do Tymbarku! Ďakujeme, dobrá práca!

 • Získali sme už šiesty Európsky certifikát kvality za projekt eTwinning Mladí bádatelia, ktorý sme realizovali v školskom roku 2016/17. Koordinátorky projektu Mgr. Vrábľová A. a Mgr. Kočišová K. blahoželajú svojmu pracovnému tímu a ďakujú za skvelú prácu a reprezentáciu školy v rámci Európy. 

 • Október už tradične patrí k jesenným mesiacom, ale hlavne sa v tomto čase v našej ZŠ viac stretávame so starými rodičmi žiakov. Pri tejto príležitosti sme si na hodinu regionálnej výchovy v 6. ročníku pozvali tetu Justínku Gregovú, manželku osobnosti spišského folklóru - Viliama Gregu. Dozvedeli sme sa od nej veľa zaujímavých informácií o ľudovej kultúre na Spiši, ale zaspomínali sme si aj na uja Gregu, ktorý počas života veľmi rád chodil medzi našich žiakov a aj takouto formou šíril krásu spišského folklóru. Ďakujeme.

 • Týždeň v čase od 23. 10. 2017 do 26. 10. 2017 bol na prvom stupni tematicky zameraný ako poďakovanie našim seniorom za ich prácu a starostlivosť. Konali sa ročníkové a triedne posedenia starých rodičov a ich vnúčat, ktoré boli spojené s kultúrnym programom a posedením. Úsmev a aj slza dojatia na tvári dokumentovali, že toto stretnutie malo význam.

  "Už od rána som bola v napätí, ako dopadne dnešný deň. Čakali sme starkých v našej triede. Pekne sme ich privítali, usadili a začalo sa vystúpenie. Otvorili ho mažoretky. Nasledovala hra na husliach. Ľudový spev a tanec. Vtip pre starkých. Divadielko - Pytačky. Starí rodičia nám zatlieskali, ale aj zasmiali sa. Tešili sme sa. Po vystúpení sme sa navzájom pohostili a odovzdali im darčeky."

  Bibiána Grejtáková, 4.A

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy
  Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 • Sekretariát školy: +421 53 4495 454, 0911 311571
  Ekonomický úsek: +421 53 4495 444
  Školská jedáleň: +421 53 4495 541
  Školský klub detí: 0948 271 435
  Email školy: zakladnaskola@pobox.sk

Fotogaléria