Navigácia

PartneriNedeľa 13. 6. 2021

Fotogaléria

Novinky

Kontakty

Meno školy: Základná škola, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy
Email školy: zakladnaskola@pobox.sk
Telefón: Sekretariát školy: +421 53 4495 454, 0911 311571
Ekonomický úsek: +421 53 4495 444
Školská jedáleň: +421 53 4495 541
Školský klub detí: 0948 271 435
Email školy: zakladnaskola@pobox.sk
Adresa školy: Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 • Milí rodičia,

  verím, že popri svojom zamestnaní a starostlivosti o rodinu často nemáte čas na to, aby ste si prečítali na webovej stránke zverejnené správy o výchovnovzdelávacích výsledkoch za každý školský rok. V súvislosti s blížiacim sa ukončením môjho funkčného obdobia mi dovoľte, aby som sa s Vami podelila čo sa nám v škole podarilo zrealizovať počas tohto 5-ročného obdobia.

  V materiálno-technickom zabezpečení – stručne uvediem všetky zrealizované práce v jednotlivých pavilónoch ( niektoré s podporou a v spolupráci so zriaďovateľom ).

 • Dňa 09. júna 2021 bola vykonaná doplňujúca voľba 1 člena do Rady školy pri ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy z radov rodičov.

  Zvoleným členom je: Bc. Katarína Čurillová.

  v. z. RNDr. Lenka Müllerová

 • Poverená riaditeľka ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy, Mgr. Helena Šofranková, ako príslušný právny orgán podľa ustanovenia § 1 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z. z 15.4. 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, ako aj v súlade s § 25 ods. 15 zákona 596/2009 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  V Y H L A S U J E

  doplňujúce voľby 1 člena Rady školy z radov rodičov žiakov školy

Počet návštev: 6025842