Vítame Vás na stránke našej školy

Navigácia

 • Už po ôsmykrát sme si v našej škole pripomenuli potrebu učenia sa a rešpektovania cudzích jazykov v rámci EDJ 2018. Aktivity sa niesli v duchu mnohojazyčných aj výtvarných želaní našej škole k jej 55. narodeninám. Zaslaním výtvarného návrhu loga na tričko k EDJ 2019 sa zapájame aj do európskej súťaže, ktorá bude vyhodnotená v decembri. Akcie sme zaregistrovali v európskom kalendári podujatí. Zabavili aj poučili sme sa na hodinách cudzích jazykov s myšlienkou, že učenie sa cudzích jazykov je dobrodružstvo, ktoré sa oplatí.

 • Naša škola sa už niekoľko rokov pravidelne zapája do projektu "Recykluj a pomôž svojej škole". Žiaci sa učia triedi odpad, a tak napomáhajú k ochrane životného prostredia. Vyvrcholením projektu je účasť na koncerte Integrácia, ktorý má charitatívny charakter.

  46 najúspešnejších žiakov v tomto projekte sa zúčastnilo 10. ročníka Nadnárodného koncertu Integrácia 2018 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Aké mali zážitky? Môžte posúdiť z nasledujúcich záberov.

  Záznam z koncertu odvysiela RTVS v predvianočnom období.

 • Dňa 25. septembra 2018 sme sa my, žiaci deviateho a siedmeho ročníka, zúčastnili exkurzie v Žakovciach. Navštívili sme Inštitút Krista Veľkňaza, ktorý má okrem iného v náplni svojej činnosti pomoc chorým, postihnutým, bezdomovcom, deťom z rozvrátených rodín a ústavov, sirotám, starým ľuďom, slobodným matkám a všetkým v núdzi, ktorí to potrebujú.

  Taktiež nám bolo cťou stretnúť sa s pánom farárom Mariánom Kuffom, ktorý nám porozprával o sebe, o svojom kresťanskom živote a o jeho ceste k Ježišovi. Dal nám zopár rád do života, ktoré dúfam, si všetci zobrali k srdcu.

 • V septembri naši tretiaci a šiestaci absolvovali plavecký výcvik.

Piatok 19. 10. 2018

Kalendár

Fotogaléria

Mapa

Počet návštev: 2787995

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy
  Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 • Sekretariát školy: +421 53 4495 454, 0911 311571
  Ekonomický úsek: +421 53 4495 444
  Školská jedáleň: +421 53 4495 541
  Školský klub detí: 0948 271 435
  Email školy: zakladnaskola@pobox.sk

Fotogaléria