Navigácia

PartneriFotogaléria

Novinky

Kontakty

Meno školy: Základná škola
Email školy: zakladnaskola@pobox.sk
Telefón: Sekretariát školy: +421 53 4495 454, 0911 311571
Ekonomický úsek: +421 53 4495 444
Školská jedáleň: +421 53 4495 541, 0904 166 847
Školský klub detí: 0948 271 435
Email školy: zakladnaskola@pobox.sk
Adresa školy: Komenského 6
053 61 Spišské Vlachy
Slovakia
  • Územná organizácia DPO pre okresy SNV a Gelnica vyhodnotila literárne práce, pričom v kategórii A3 získala 1. miesto Tamara Pavliková (8.A) a v kategórii A2 si 1. miesto prevzala Sára Ferenčáková (7.A), 2. miesto - Natália Hmelárová (7.A). Práce týchto troch našich žiačok postupujú do celoslovenskej súťaže. Výhercom blahoželáme a držíme prsty!

    Mgr. Darina Dzurilová

  • Na bicykli bezpečne je súťaž, na ktorej sa každoročne zúčastňujú aj žiaci našej školy. V priebehu súťaže si žiaci vyskúšajú jazdu bicyklom na dopravnom ihrisku, samozrejme pod dozorom dopravných policajtov a napíšu test z pravidiel cestnej premávky. Všetky získané vedomosti a skúsenosti potom môžu použiť v každodennom živote. Zúčastneným žiakom ďakujeme a tešíme sa na další ročník súťaže.

  • Žiaci a žiacky prvého stupňa našej školy si perfektným výkonom v obvodnom kole McDonalds Cupu zabezpečil postup na Okresné finále v Spišskej Novej Vsi. Vo finále si ako družstvo s najmladším vekovým priemerom vybojovalo vynikajúce štvrte miesto. Blahoželáme.

Počet návštev: 8775952