Navigácia

Profil verejného obstarávateľa

 

Profil verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Základná škola,  Spišské Vlachy

Sídlo: Komenského 6, 053 61  Spišské Vlachy

IČO: 35543931

Štatutárny zástupca: Mgr. Helena Šofranková  - riaditeľka školy

e-mail: zakladnaskola@pobox.sk

telefón, fax: +421 53 4495444

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy
  Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 • Sekretariát školy: +421 53 4495 454, 0911 311571
  Ekonomický úsek: +421 53 4495 444
  Školská jedáleň: +421 53 4495 541
  Školský klub detí: 0948 271 435
  Email školy: zakladnaskola@pobox.sk

Fotogaléria