Navigácia

Informácie

Vítame Vás v novom školskom roku 2018/2019

 

           Pokiaľ ste sa rozhodli prihlásiť na obedy svoje dieťa, chceli by sme Vás oboznámiť  s organizovaním školského stravovania. 

       Školská jedáleň pri základnej škole zabezpečuje stravovanie žiakov školy, pedagogických i nepedagogických zamestnancov a cudzích stravníkov - dôchodcov. Jedlá sú pripravované v zmysle zásad správnej výživy a podľa materiálno spotrebných noriem pre školské stravovanie. Súčasťou stravného lístka sú mäsové aj bezmäsité jedlá, mliečne výrobky, cereálne výrobky, koláče vlastnej výroby. Je zabezpečený aj pitný režim - voda, čaj, ovocné džúsy. Školská jedáleň zabezpečuje aj výdaj a distribúciu školského ovocia a mliečnej desiaty prostredníctvom školského mliečneho programu podporovaného EÚ. V jedálni je možnosť aj diétneho stravovania. Bližšie informácie osobne u vedúcej ŠJ.

        V školskej jedálni máme  čipový systém. Výdaj stravy je elektronický, prostredníctvom čipov. Za každý čip sa zaplatí zálohová platba 2,- €,  ktorá je jednorazová a  pri ukončení stravovania sa vráti. Čip sa nemusí vrátiť na konci školského roka v tom prípade, ak Vaše dieťa bude pokračovať v stravovaní aj v budúcom školskom roku. Deti, ktoré čip vlastnia, donesú vyplnenú prihlášku na stravu. Pri okienku na výdaj stravy si dieťa priloží čip k čítačke a dostane obed.           

         Prihlášku na stravu prosím odovzdať na začiatku stravovania s dátumom od kedy sa bude Vaše dieťa stravovať. V prípade ak ste sa rozhodli, že sa bude stravovať len v určité dni, prosím vypíšte presne na ktoré dni dieťa prihlasujete a to do kolónky: „Prihlasuje sa na deň“. Prosím o zaškrtnutie Vám vhodného spôsobu platby.     

        Odhlasovanie detí je možné do 8,00 hod. ráno, na termináli uloženom v školskej jedálni /podľa návodu/, cez internet, telefonicky, prostredníctvom SMS na tel. č. 0911 311 686. Každému stravníkovi bude vygenerované prihlasovacie meno a heslo a na stránke: www.eskoly.sk  sa môžu prihlasovať, odhlasovať prípadne nájsť aj aktuálny jedálny lístok. 

Vedúca školskej jedálne : 

Bc. Jana Kántorová

tel. č. :  053/44 95 541

mobil : 0911 311 686                                                    

 

Výdaj stravy:

Výdaj stravy: 11.45 - 12.00    dôchodcovia a cudzí stravníci - do obedárov

                       11.00 - 13 .45  zamestnanci a žiaci

 

Spôsob platby :

1. bezhotovostne - zadaním príkazu cez internetbanking prípadne aj  trvalého príkazu vo Vašej banke z Vášho účtu na účet školskej jedálne SK8956000000007524899004 kde je potrebné zadať sumu.
pre I. stupeň  : 19,00 €
pre II. stupeň : 20,20 €

Príkazy je potrebné zadať od septembra do mája vždy do 10. dňa v mesiaci. Na stránke www.eskoly.sk si môže rodič každý mesiac po prihlásení zistiť výšku úhrady za skutočne odobrané jedlá detí. (V prípade ak prihlasovacie mená a  heslá ešte nemáte, prosíme kontaktovať vedúcu školskej jedálne).  V mesiaci jún bude vykonané vyúčtovanie. Pri vzniknutom  preplatku bude suma vrátená na účet a pri zistenom nedoplatku bude zaslaná rodičom výzva na zaplatenie. Po ukončení školského roka bude stravníkovi vydaná karta stravníka so sumarizáciou odobratých jedál počas celého školského roka. 
/súrodencov môžete zadať v jednej sume, ale musíte oznámiť vedúcej ŠJ mená a triedy súrodencov
2. poštovou poukážkou
- ktorú dieťa obdrží vždy 5. až 10. dňa v mesiaci.

Šeky musia byť vyplatené do  10. dňa v danom mesiaci.

Cena obeda:
stravníci I. stupeň -   0,95 €
stravníci II. stupeň - 1,01€

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy
  Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 • Sekretariát školy: +421 53 4495 454, 0911 311571
  Ekonomický úsek: +421 53 4495 444
  Školská jedáleň: +421 53 4495 541
  Školský klub detí: 0948 271 435
  Email školy: zakladnaskola@pobox.sk

Fotogaléria